Cég, társaság, egyéni vállalkozó, állami intézmény, vagy iskola, és szeretne Nagyker Áron vásárolni? Regisztrálj most
www.stoklasa.hu
Stoklasa Rövidáru - nagykereskedés
Průmyslová 13, 747 23 Bolatice
tel: 228 229 395, email: eshop@stoklasa.hu

Információk a feldolgozott személyi adatok alanya számára 

A Stoklasa textilní galanterie s.r.o., Průmyslová 934/13, 747 23 Bolatice székhellyel, IČ 25877666, mint a személyes adatok kezelője (továbbiakban csak „adatkezelő“) a 12. cikkellyel összhangban valamint a Személyes adatok kezelésével kapcsolatos rendelet értelmében az alábbi információkat közli. 

Az adatok alanya az a fizikai személy, akinek a személyi adatait az adatkezelő feldolgozza (pl. az e-shop látogatói, regisztrált megrendelők, az üzletek bónuszprogramjának tagjai, az adatkezelő alkalmazottjai).

Szükség esetén az adatok alanya az adatkezelővel az alábbi címeken léphet kapcsolatba:

 • kézbesítési cím: Stoklasa textilní galanterie s.r.o., Průmyslová 934/13, 747 23 Bolatice
 • postafiók száma: yw64u99
 • e-mail cím: gdpr@stoklasa.cz
 • telefon: (+420) 228 229 395, Hétfő - Vasárnap 7:00 - 18:00

A személyi adatok feldolgozására az e-shopban való nyilvántartásnál, szerződéseknél, bónuszprogram tagság nyilvántartásánál és marketinges célok miatt van szükség (elektronikus hírek, újdonságok, kedvezményes kínálatok, születésnapi üdvözletek, ünnepi kedvezményes kupónok, célirányos on-line reklámok, vásárlói értékelések). 

A személyes adatok feldolgozását törvény szabályozza a 6. cikkely 1. bekezdés f betű értelmében. Az áru eladásával összefüggő  rendeletet az adatkezelő megfelelően követi a www.stoklasa.cz e-shopos árusításnál , valamint a többi nyelvi változatnál is. A személyes adatok feldolgozását az adatkezelő szabályozza, szükséges ez a vásárlók informálásához, mely newsletter vagy sms formájában történik (a 480/2004 sz. törvény értelmében, §7, 2 és 3 bekezdés). A személyes adatok feldolgozása (pl. születési dátum) az alany beleegyezésével történik, minden esetben az adat felhasználása előtt. 

Az adatkezelés jogi alapja a 6 sz. cikkely, 1 sz. bekezdés, 1a, 1b és 1f betűk.

Az adatkezelő a következő személyi adatokat dolgozza fel:

 • Az e-shopon vásárló egyén azonosító adatai az oda vonatkozó jogi előírások szerint, vagy a szükséges kézbesítési adatok (név, vezetéknév,, cég neve, azonosító szám, adóazonosító szám, születési dátum, cím (számlázási és kézbesítési), telefon, e-mail, IP cím. 
 • A személyes adatokat az adatok alanyától vagy nyilvános forrásokból (pl. kereskedői névsor, ARES - főleg az adatok helyességének ellenőrzése céljából) lehet megszerezni. 
 • A személyes adatok fogadói olyan alanyok, akiknak az adatközlő személyes adatokat közvetít az ide vonatkozó általános érvényű jogi előírások értelmében, továbbá azok az alanyok, akikkel az adatközlők együttműködnek ( az e-shop külföldi változatainak menedzserei, a Stoklasa szerződött üzleteinek üzemeltetői, külsős on-line marketing szolgáltatsok), esetleg további meghatalmazott személyek. A személyes adatok fogadói nem lehetnek olyan alanyok, akiknek a tevékenysége nem függ össze az adatkezelő tevékenységével, kivéve, ha a személyes adatok alanyag beleegyezését adja.

Az adatkezelő átadja a személyes adatokat nemzetközi szervezeteknek (a külföldi vásárlókkal a külsős külföldi menedzserek foglalkoznak marketinges célokra, külsős reklámrendszerek számára, melyek székhelye külföldön lehet).  Információkat a személyi adatok védelméről az adatkezelő nyújt a fenti címeken.  

A személyes adatok tárolásának idejét az ide vonatkozó általános érvényű rendeletek szabályozzák. A többi esetben a személyi adatok tárolásának ideje szükség szerint történik.A személyi adatok tárolásának idejét az Európai unió ide vonatkozó rendeletei is szabályozzák, főleg a  támogatások odaítélése esetén. A személyi adatok tárolása esetén figyelembe veszik a feldolgozás körülményei és az alany érdekei. Az alany beleegyezésével szerzett személyes adatokat 10 évig tároljuk vagy az alany visszavonásáig. 

Ha a személyes adatok feldolgozásának jogi vonzata van, akkor az alany köteles a személyes adatokhoz hozzáférést engedélyezni. A személyes adatok kiadásának visszautasítása esetén a törvényes követeléseket nem lehet teljesíteni. Ha a személyes adatok közlése követelmény, melyet szükséges a szerződésben feltüntetni ( és nem jogi esetről van szó), elutasítás esetén a szerződés nem köthető meg. Az adatkezelő viszont a szerződéshez nem kér olyan személyes adatokat, melyek nem szükségesek a szerződéshez. 

A személyes adatok feldolgozásánál nem kerül sor automatikus döntésre. A profilkészítést az adatkezelő nem használja ki.  

Az adatkezelő nem dolgozza fel a személyes adatokat más célra, mint amilyenre az adott helyzetben kikérve voltak. Amennyiben az adatkezelő ezeket a személyes adatokat egyéb célokra is fel akarja használni, közli ezt az alannyal. 

Az adatok alanyának a további jogai vannal:

 • Azokban az esetekbben, mikor a feldolgozás a 6. cikkely 1. bekezdése a) betűje alapján történik, valamint a 9. cikkely, 2 bekezdése a) betűje alapján történik, a személyi adatok feldolgozása az adatközlő alany beleegyezésével történik, bármikor jogában áll az adatok visszavonására.  
 • A felügyeleti szerveknél jogában áll panaszt beadni. 
 • A 15. cikkely értelmében jogában áll a személyes adatokhoz való hozzáférés, valamint igazoltathatja az adatkezelővel, hogy az adatai feldolgozás alatt állnak-e vagy sem. 
 • A 16 cikkely értelmében kérheti a pontatlanul feltüntetett személyi adatok javítását.  
 • Jogában áll a 17. cikkely értelmében töröltetni saját személyes adatait.
 • Jogában áll a 18. cikkely értelmében a személyes adatok feldolgozásának korlátozása. 
  Amennyiben ezt az alany igényli, az adatkezelő kötelessége informálni az alanyt a személyes adatok befogadóiról a 19. cikkely értelmében. 
 • A 20. sz. cikkely értelmében jogában áll a személyes adatok lekérésére általában használatos, géppel írott, olvasható formában, valamint jogában áll ezeket az adatokat más adatkezelőnek átadni. 
  A 21. cikkely feltételei alapján bármikor ellenvetései lehetnek  a személyes adatai feldolgozásaval szemben. 
 • A 22. cikkely feltételei értelmében jogában áll minden automatizált feldolgozást elutasítani, pl. profilok létrehozása.  
 • Az adatkezelő kötelessége a 34. cikkely értelmében értesíteni az alanyt, ha az adatok felhasználásánál megszegték a biztonságos közlés feltételeit. 
 • Jogában áll bármikor elutasítani az üzeneteket, hírleveleket.  

 

 Információk a feldolgozott személyi adatok alanya számárá érvenyesség 2019. október 30-tól

     

 

karty karty karty PayU Google Pay, Apple Pay
Facebook Pinterest Instagram
© Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 2024.